* ആത്മാക്കളുടെ ഭൂപടം

കുട്ടികള്‍ കളിമണ്ണില്‍
ചില രൂപങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുന്നു
തൃപ്തിയാവാതെ പലവിധംമാറ്റിപ്പണിയുന്നു
ദൈവത്തിനെ അവരും കണ്ടിട്ടില്ല
ഏതുരൂപത്തില്‍ഭാഷയില്‍ സംഭവിക്കുമെന്ന്
അവര്‍ക്കുമറിയില്ല!

കളിമണ്ണിനാല്‍മനുഷ്യനാണ്‌പ്രതിമകളൊക്കെയും തീര്‍ത്തത്
അവര്‍ക്കുമറിയില്ല

പലരൂപഭാവത്തില്‍
പലനിറങ്ങളില്‍
‍കാറ്റുപോലെ പലഭാവങ്ങളില്‍
മഴയെ വരയുമ്പോലൊന്ന്കളിമണ്ണില്‍ കുട്ടികള്
‍അറിയാത്ത ഭാഷയില്‍
‍ചില രൂപങ്ങള്‍ നെയ്തെടുക്കുന്നു

ശില്പിയല്ലവരെന്നാല്‍കണ്ടിട്ടില്ല
ഭൂപടങ്ങളിലൊന്നും
വരയില്‍മാത്രമൊതുങ്ങുകയും
ശിലയില്‍ അടയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഇത്തരം ബിംബങ്ങളെ!


************************

ദിനേശന്‍ വരിക്കോളി

*********************4 comments:

ശിവ said...

നല്ല ആശയവും വരികളും...ചിത്രവും ഇഷ്ടമായി..

Jithendrakumar/ജിതേന്ദ്രകുമര്‍ said...

good

vincentpeter said...

nannayirikkunnu.

vincentpeter said...

nalla kavithakal