അടുക്കളഎത്ര ആധുനികമാണെങ്കിലും
വീടായാല്‍
കല്ലടുപ്പ് വേണമെന്നുമ്മ.

കല്ലടുപ്പിന്‍റെ കാലപ്പഴമ
സ്ഥലപരിമിതികള്‍
ഒന്നുമവര്‍ക്കറിയണ്ട.
പെരുമകള്‍
ഏറെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കും.

കല്ലടുപ്പില്ലെങ്കില്‍
വീട്ടില്‍ കാല്‍ക്കുത്തില്ലെന്നുമ്മ.
ഒടുവില്‍
മൂന്ന് കല്ലില്‍ ഒരടുപ്പ്.
ഒരിക്കല്‍
വീട്ടിലെ ഒരുകല്ല് ചെരിഞ്ഞപ്പോഴാണ്
സകലതും വെന്ത്പോയത്.
അടുപ്പില്‍ തീയണഞ്ഞത്.
അന്നം മുട്ടിയത്.

എല്ലാകല്ലിനും
അടുപ്പാവാന്‍ കഴിയില്ല.
പുകയുണ്ടാക്കാനും.


തോളോട് തോള്‍
ഒരു മൗനമായ്
ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുബോഴാണ്
അടുപ്പുകളുണ്ടാവുന്നത്

ഉമ്മയുടെ പിടിവാശികള്‍ .
*************************

ഫിറോസ്
തിരുവത്ര,
ബഹറിന്‍.
*************************

No comments: