സമാധാനം വില്‍ക്കുന്ന കടകവി : കുന്‍വര്‍ നരൈന്‍

അയല്‍പ്പക്കത്ത് അയാള്‍ സമാധാനം വില്‍ക്കുന്നു !

ഉച്ചഭാഷികളുടെ

ഒരു കടയുണ്ട് അയാള്‍ക്ക്

എന്റെ വീടിനോട് തൊട്ട് ചേര്‍ന്ന് !

അതിരാവിലെ ഉദയത്തിന്‌ രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ്

ഉച്ചഭാഷിണി വയ്ക്കാതിരിക്കാന്‍

അയാള്‍ എന്നോട് നൂറ്‌ രൂപ

മാസം തോറും ഈടാക്കുന്നുണ്ട് !

അയാള്‍ക്കറിയാം ഞാന്‍

സമാധാനമില്ലാതെ ജീവിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത

ഹതഭാഗ്യരില്‍ ഒരാളാണെന്ന് !

അയാള്‍ ക്കറിയാം, വരും കാലങ്ങളില്‍

ശുദ്ധജലത്തേക്കാളും ശുദ്ധവായുവിനേക്കാളും മീതെ

സമാധാനം ദുര്‍ലഭമായിരിക്കുമെന്ന് !

അയാള്‍ ക്കറിയാം

വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ;

വയറ്‌ നിറയ്ക്കാന്‍ ഇനി

സമാധാനം വിറ്റേ പറ്റൂ !

ഞാന്‍ അയാളോട്` കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു !

ഭാരതം പോലെ വിലകള്‍ ആകാശം മുട്ടുന്ന

ഒരു രാജ്യത്ത്,

രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ സമാധാനത്തിനായി

മാസം നൂറ്‌ രൂപാ ഈടാക്കുന്നത്

അത്ര വലിയ വിലക്കൂടുതലൊന്നുമല്ല !

**************************************


-മൊഴിമാറ്റം ജയേഷ്

1 comment:

ദിനേശന്‍ വരിക്കോളി said...

ഭാരതം പോലെ വിലകള്‍ ആകാശം മുട്ടുന്ന

ഒരു രാജ്യത്ത്,

രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ സമാധാനത്തിനായി

മാസം നൂറ്‌ രൂപാ ഈടാക്കുന്നത്

അത്ര വലിയ വിലക്കൂടുതലൊന്നുമല്ല !
............